Debatt

Regeringen måste sluta schabbla med sanktionerna

Handelssanktionerna mot Ryssland fortsätter att kringgås, även i Sverige. Det är helt oacceptabelt. Trots det har det varit märkligt tyst från regeringens sida. Det skriver Fredrik Olovsson (S), näringspolitisk talesperson och Aida Birinxhiku (S), riksdagsledamot i näringsutskottet. 

”Inom EU tas krafttag för att skärpa sanktionerna och säkerställa att de försvagar Rysslands invasionskrig. Det är dock medlemsländernas ansvar att se till att sanktionerna faktiskt efterlevs”, skriver S-debattörerna.
”Inom EU tas krafttag för att skärpa sanktionerna och säkerställa att de försvagar Rysslands invasionskrig. Det är dock medlemsländernas ansvar att se till att sanktionerna faktiskt efterlevs”, skriver S-debattörerna.Foto: Adam Ihse/ TT, Claudio Bresciani/TT
Fredrik Olovsson
Aida Birinxhiku
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna säger nej till våra förslag, men saknar samtidigt en plan för att stoppa sanktionsfusket. Det är dags att regeringen ger besked om vad som görs för att förhindra att sanktionerna mot Ryssland kringgås.

Sanktionerna kringgås 

Det har gått över två år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga och folkrättsvidriga invasion av Ukraina. Att hålla det ekonomiska trycket uppe på Ryssland är lika grundläggande som det humanitära och militära stödet till Ukraina.

Trots det förekommer betydande kringgåenden av sanktionerna i Sverige och i övriga EU-länder, vilket Kommerskollegium nyligen konstaterade i en rapport.

EU:s sanktioner är avgörande för att försvaga Rysslands ekonomiska bas, minska Kremls förmåga att finansiera kriget och säkerställa att Rysslands politiska elit får betala ett högt pris. Trots det förekommer betydande kringgåenden av sanktionerna i Sverige och i övriga EU-länder, vilket Kommerskollegium nyligen konstaterade i en rapport.

Altingets gratis nyhetsbrev

Exporten och importen till och från Ryssland har minskat kraftigt sedan invasionen inleddes, men samtidigt har den svenska exporten till länder i Rysslands närområde ökat. Dessa länder har i sin tur ökat sin export till Ryssland och utvecklingen är tydligare för varor som är belagda med någon form av sanktion än de varor som inte är det. Denna bild bekräftas av analyser från andra medlemsstater, granskningar i media och rapporter från Europeiska kommissionen.

Regeringen måste agera omgående  

Inom EU tas krafttag för att skärpa sanktionerna och säkerställa att de försvagar Rysslands invasionskrig. Det är dock medlemsländernas ansvar att se till att sanktionerna faktiskt efterlevs.

Därför måste den svenska regeringen agera omgående för att kringgåendena ska upptäckas tidigare, förhindras oftare och straffas hårdare.

Vi socialdemokrater kräver att regeringen: 

  • Skärper straffen för sanktionsbrott genom att justera straffskalorna och kriminalisera vissa osjälvständiga brottsformer.
  • Inför kraftiga företagsböter vid sanktionsbrott.
  • Inför en anmälningsskyldighet för myndigheter som upptäcker eller misstänker sanktionsbrott.
  • Inför ett sanktionsråd med berörda myndigheter under Utrikesdepartementet enligt finsk modell.
  • Omgående genomför de åtgärder som i övrigt föreslås i Kommerskollegiums rapport för att stärka den nationella efterlevnaden. Dessa tar sikte på att införa ett tydligt uppdrag till brottsbekämpande myndigheter, införa riktade informationsinsatser till företag och fördjupad kontroll av företag med störst risk för kringgående.

Stoppats av Tidöpartierna 

Dessa förslag har vi socialdemokrater gått fram med i riksdagen, men de har stoppats av regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Några egna förslag från regeringens håll har fortfarande inte presenterats, trots att den svenska exportökningen till Rysslands närområde har varit omfattande ända sedan invasionen inleddes.

Flera förslag ligger på regeringens bord och det finns en hel del att lära från hur andra länder arbetar med sanktionsefterlevnad. Andra länder i Europa har agerat snabbare och mer resolut. Nu är det hög tid att den svenska regeringen gör detsamma.

Kriget pågår här och nu och det finns ingen tid att förlora. Att få stopp på Rysslands krig i Ukraina är vår tids avgörande utmaning. Regeringen måste stötta Ukraina helhjärtat och sluta schabbla med sanktionerna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00