Debatt

EU-kandidater: Sverige och Danmark blundar medan Putins illegala olja seglar igenom Öresund

Sverige och Danmark har verktyg för att stoppa Putins oljetransporter. Det är därför vårt moraliska och politiska ansvar att agera. Det skriver Frederikke Hellemann och Hanna Gedin, dansk respektive svensk kandidat till EU-valet, som uppmanar regeringarna att omgående tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att stoppa den ryska skuggflottan.

Greenpeace stoppar en rysk oljetanker, våren 2022.  
Greenpeace stoppar en rysk oljetanker, våren 2022.  Foto: Ole Berg-Rusten
Hanna Gedin
Frederikke Hellemann
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi har under alldeles för lång tid sett hur både den danska och den svenska regeringen tvekar inför skandalen att den ryska skuggflottan i det närmaste helt obehindrat kan fortsätta att frakta olja genom danska och svenska farvatten.

Transporterna innebär inte bara ett sätt att finansiera Putins brutala angreppskrig, utan är också en tickande miljöbomb, då många av fartygen i realiteten är utan giltiga försäkringar. Även efter åtskilliga historier i medierna, så är det som mest kännetecknar våra regeringar dessvärre fortsatt en larmande inaktivitet.

Sverige och Danmark bör gå samman 

Det är ett svek av stora dimensioner, för det som måste göras är egentligen helt klart: Danmark och Sverige bör gå samman för att effektivt stänga Öresund och andra danska och svenska farvatten för Putins olovliga olja.

Putins bristande respekt för både sanktioner och miljöhänsyn kan vändas emot honom. Vi kräver att man gör det genom att stänga Öresund och våra andra farvatten för hans olovliga transporter.

Som flera experter också redan har påpekat finns faktiskt en rad verktyg som vi kan använda för att se till att Putins smutsiga skuggflotta inte fortsatt ska segla genom våra farvatten. Saken är den att vare sig Sverige eller Danmark har velat använda sig av dessa verktyg – och det är milt sagt en skandal.

Även om ryska skepp enligt internationell rätt har lov att segla genom våra farvatten, så finns det en rad undantag – undantag som vi kan och bör använda oss av.

Ett grundläggande element är att mycket av den ryska oljan som fraktas genom danska och svenska vatten i praktiken är olaglig. Saken är nämligen den, vilket har dokumenterats av Danwatch och Financial Times, att trots EU:s sanktioner och ett G7-beslut om att endast tillåta försäljning av rysk olja till ett maxpris på 60 dollar, så är det ett faktum att den mesta av Putins olja i realiteten säljs till ett långt högre pris än så.

Därmed säljs oljan olagligt, det är inte bara ett problem för att det kringgår sanktionerna och ger Putin extra pengar att föra krig med, men också för att det innebär stora problem om det sker en olycka.

190 fartyg på tre månader 

Många av de fartyg som transporterar rysk olja, som är kända som skuggflottan, är nämligen försäkrade av den ryska firman Ingosstrakh. Det är ett bolag som gjort klart att deras försäkringar inte gäller om fartyget använts vid sanktionsbrott. Det innebär i praktiken att om det sker en olycka med något av dessa fartyg, exempelvis ett stort oljeutsläpp, så kommer den efterföljande saneringen i praktiken betalas med skattemedel, eftersom försäkringsbolaget av allt att döma inte tänker ta på sig ansvaret.

Risken för allvarliga olyckor är inte något som ska tas lätt på. Enligt Danwatch gick mer än 190 ryska oljefartyg, på blott tre månader, genom bland annat danska farvatten. Av dessa bedöms minst 140 har ogiltiga försäkringar.

Men, Putins bristande respekt för både sanktioner och miljöhänsyn kan vändas emot honom. Vi kräver att man gör det genom att stänga Öresund och våra andra farvatten för hans olovliga transporter.

Det är klart att det inte handlar om en lätt uppgift. Och det kommer att kräva dokumentation och undersökningar. Men samtidigt är vi säkra på att det är en uppgift som Danmark och Sverige tillsammans kan klara av och som vi har ett moraliskt ansvar att ta på oss.

Det är värt att stoppa Putins olja 

Möjligheten att stänga Öresund för den ryska oljan som är – eller borde vara – omfattad av sanktionerna, är en relativt byråkratisk procedur. Vi ska använda de problematiska försäkringspapprena som redskap för att neka att fartygen tillträder:

Det kan vi göra, för om fartygen inte har giltig försäkring, så är det tillåtet för oss att neka dem att passera våra farvatten enligt internationell lag, utan att Putin kan göra något åt det. Att förklara deras försäkringar som ogiltiga kräver att myndigheterna synliggör det som redan är väldokumenterat: Att skuggflottan i realiteten deltar i sanktionsbrott genom att sälja oljan dyrare än tillåtet.

Altingets gratis nyhetsbrev

Kräver det arbete? Ja. Är det värt det? Här är svaret också ja. Genom att stoppa olovlig rysk oljeexport genom våra farvatten tar vi ifrån Putin pengar han räknar med att använda till kriget i Ukraina. Därmed skulle vår insats stärka både vår egen och Ukrainas säkerhet. Det måste ändå kallas för ett win-win-scenario.

Det här är för övrigt inte en ny idé, utan föreslogs redan förra året – men utan att våra regeringar reagerade. Efter att EU:s trettonde sanktionspaket har trätt i kraft är det ännu enklare att använda sig av den här metoden. För fartygen ska nu på individuell basis kunna visa att deras last inte omfattas av sanktioner. Kan de inte det, då gäller inte deras försäkringar och därmed bör de avvisas.

När man ser på de möjligheter som finns för att agera och jämför dem med konsekvenserna som fortsatt passivitet innebär, så är saken klar: Vare sig moraliskt eller politiskt är det ett alternativ att inte agera. Så länge fartygen får lov att passera obehindrat så tjänar Ryssland pengar till att finansiera kriget samtidigt som vi riskerar en oljekatastrof.

Vi uppmanar regeringarna i Danmark och Sverige att omedelbart tillsätta en gemensam arbetsgrupp som ska titta på hur man snabbast och effektivast stänger för de olovliga ryska fartygen.

Den här debattartikeln är översatt och har tidigare publicerats på Altinget.dk.

Nämnda personer

Vladimir Putin

President, Ryssland
jurist (Sankt Petersburgs Statsuniversitet)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00