Sverige bygger försvar med Finland

FÖRSVAR. Det svenska försvarssamarbetet med Finland har första prioritet för regeringen, enligt försvarsminister Peter Hultqvist.

Ett djupare samarbete mellan länderna initierades under 2013 och gäller på flera plan som inbegriper flyg, armé och marin. Enligt Peter Hultkvist pågår ett intensivt arbete mellan ländernas regeringar och försvarsmakter och en omfattande rapport ska presenteras om samarbetet.

–  Vi ska också se över vilka lagar och regler som är nödvändiga att ändras för att fördjupa samarbetet, sade Hultqvist i en interpellationsdebatt i riksdagen på torsdagen.

Det svensk-finska projektet gäller dock bara i fredstid, påpekade Johan Forssell (M).

Login