Regeringen blåser liv i det psykologiska försvaret 

UTREDNING. Sverige ska efter tio år återigen få en myndighet för psykologiskt försvar. Nu ska det utredas vilka delar den nya myndigheten ska fokusera på.

Försvarsberedningen gjorde i höstas en särskild rapport kring den civila beredskapen och det psykologiska försvaret. Beredningen bestod av representanter från alla partier i riksdagen samt sakkunniga och den föreslog en helt egen myndighet för psykologiskt försvar. Därför har regeringen i dag presenterat ett kommittédirektiv för en utredning om just en sådan ny myndighet. 

– Där var partierna överens om att den här frågan ska utredas. Här gör regeringen på det sätt som en enig Försvarsberedning, såvitt jag vet, ställer sig bakom, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Altinget. 

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) bildades 1985 och hade ansvaret för att i alla tider verka, analysera och informera inom Sveriges totalförsvar. SPF lades ner 2008 och i dag finns det ingen svensk myndighet som har psykologiskt försvar i sin instruktion. 

Login