Polisen varnar för uppsägningar

BUDGET. Polisen behöver ett tillskott på nära fyra miljarder kronor de kommande åren. Anslagsökningen krävs för att kunna anställa fler, enligt Polismyndighetens budgetunderlag.

Enligt rikspolischefen Dan Eliasson behöver polisen snabbt besked om mer pengar för att inte tvingas sänka ambitionen för antalet anställda redan mot slutet av året.

”Om ytterligare anslag inte tillförs behöver Polismyndigheten redan under 2017 fatta beslut om att antalet anställda måste återgå till tidigare nivåer, vilket innebär en minskning med i storleksordningen 1 000 anställda utöver beräknade effektiviseringar”, stå det i myndighetens budgetunderlag för 2018-2020.

Totalt bedöms behoven uppgå till ytterligare drygt 3,9 miljarder kronor under perioden fram till och med 2020.

–Det är en förutsättning också för att inte behöva sänka ambitionerna för den lokala närvaron, det brottsförebyggande arbetet och för mängdbrottsutredningarna eller tvingas skjuta fram investeringar i ny teknik, kommenterar Dan Eliasson.

Polismyndigheten bedömer också att behoven fortsätter att öka för perioden 2021-2024 med ytterligare 1 500 poliser och 700 civilanställda, vilket skulle innebära totalt 23 000 poliser och 10 400 civilanställda år 2024.

Forrige artikel Värnplikten väcks till liv Næste artikel Wallström: Nordkoreas provskjutning illavarslande
MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

REGLER. Högre krav ställs nu på ledningen för statliga myndigheter gällande säkerheten i IT-systemen. Nya krav på personal och lokaler samt snabbare rapportering ska höja säkerhetsnivån i staten.