Parlamentariker riktar kritik mot förlängda gränskontroller

SCHENGEN. Regeringen har ansökt om att få förlänga de tillfälliga gränskontrollerna i ytterligare sex månader. Parlamentarikern Cecilia Wikström är mycket kritisk.

Det undantag Sverige har från Schengenreglerna är möjligt att ha i två år med ytterligare förlängning om sex månader i taget. Det nuvarande tillståndet går ut i maj. Nu har Sverige ansökt om att få fortsätta med gränskontrollerna i ytterligare sex månader. Ett beslut som väcker kritik.

– Det sätter Schnegensamarbetet under stort tryck och fara att kollapsa om andra länder skulle göra samma sak. Det är en oerhörd påfrestning på den inre marknaden att länder gör så här, säger europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) till Altinget.

Läs också: Regeringen förlänger gränskontrollerna (nov 2017)

Ändrat skälen

När gräns- och id-kontrollerna infördes var det på grund av den stora flyktingtillströmningen. Sedan EU:s avtal med Turkiet har det tillflödet minskat. Anledningen som den svenska regeringen i stället har använt som skäl för de senaste ansökningarna om förlängningar är i stället säkerhetsskäl, speciellt avseende terrorhot.

– När migrationen slutat bytte man bara rubrik. Det tycker jag är dubbelmoral och hyckleri, säger Wikström.

Ekonomiska konsekvenser

I Öresundsregionen har kontrollerna inneburit problem. Inte minst för tågtrafiken och pendlarna. Men det är, de i maj 2017 avskaffade id-kontrollerna, som stod för merparten av den problematiken. Sedan de togs bort har turtätheten och pendlingen ökat igen.

Läs också: Regeringen avvecklar id-kontrollerna

Konsekvenserna av kontrollerna är svåra att mäta. Inte minst eftersom Sverige befunnit sig i en högkonjunktur under perioden och de ekonomiska konsekvenserna därmed inte blivit lika tydliga. Så hur negativt det har påverkat är svårt att säga. Men att det påverkat negativt är tydligt.

– Det är svårt att säga vad effekten blir rent ekonomiskt men det blir ju inte positivt, säger Peter Cavala, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Skåne till Altinget.

Andra konsekvenser

Det kan också finnas andra konsekvenser än de rent ekonomiska av gränskontrollerna.

– Det påverkar givetvis och gränskontrollerna ger en negativ imagemässig effekt. Man kanske inte heller vågar ta ett jobb i Köpenhamn om man inte vet om id-kontrollerna kan komma tillbaka igen, säger Johan Wessman, vd på det dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet till Altinget.

Wessman framhåller att id-kontrollerna innebar större problem än gränskontrollerna.

Kommissionen skeptisk

Det är upp till EU-kommissionen att godkänna regeringens ansökan om förlängning av gränskontrollerna. Cecilia Wikström tror att kommissionen kommer att godkänna den i och med att Sverige tog ett stort ansvar under migrationsvågen till Europa. Men att den inte är positiv.

– Kommissionen är inte glad kan jag säga. Det är fortfarande så att om man får ett tillstånd så är det mycket motvilligt, säger hon.

Finns andra instrument

Oavsett om Sverige får förlängt eller inte kommer gränskontrollerna att försvinna om senast sex månader. Men då finns det andra instrument för regeringen att ta till. Ett exempel är utbyggd gränsnära kontroll som genomförs av Tullverket med exempelvis automatisk kameraövervakning.

Regeringen har också fler åtgärder i verktygslådan för att kontrollera migrationen till Sverige. Dels genom lagstiftning. Men också genom att minska dragningskraften till Sverige genom att anpassa sig till europeisk standard som den nu har gjort.

– Regeringen har väldigt mycket instrument att hantera en inströmning av asylsökande på det sättet, säger Peter Cavala.

Forrige artikel L och KD tveksamma till amnestin för explosiva varor L och KD tveksamma till amnestin för explosiva varor Næste artikel Säpochefen: Gapet mellan hot och skydd ökar Säpochefen: Gapet mellan hot och skydd ökar
  • Rapportera

    Helene Fagerlin8

    Sverige behöver all gränskontroll

    Sverige behöver all gränskontroll nu när allt fler skolor inför gränskontroller runt byggnaderna

Din hjälp att välja en politiker

Din hjälp att välja en politiker

EU-VAL. I veckan har SVT lanserat sin stora valkompass, där Altinget har bidragit i arbetet. Valkompassen ger utmärkt vägledning även om en valkompass aldrig kan bli ett facit för hur man ska rösta.