Oenighet om miljardaffären Patriot

KORTNYTT. I dag, onsdag, sammanträder försvarsutskottet i ett extrainkallat möte för att diskutera närmandet till köpet av det amerikanska luftvärnssystemet Patriot. Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) är kritisk till affärens tidpunkt. 

Anledningen till det extrainsatta mötet är Sveriges närmande till ett köp av luftvärnssystemet Patriot. Under våren har regeringen förhandlat med amerikanska staten om affären som skulle landa på 10 miljarder kronor. 

Peter Hultqvist (S) har diskuterat affären med USA:s försvarsminister James Mattis, och ska under Försvarsutskottets möte informera om status.

En majoritet i riksdagen är positiva men bland annat Liberalerna är med hänsyn till Försvarsmaktens begränsade budget kritiska till köpets tidpunkt. 

Login