"Oavsett vilket brott det gäller har regeringen visat prov på passivitet"

SLUTREPLIK. Den överenskommelse som Socialdemokraterna nu slår sig för bröstet om bygger till stor del på justitieutskott uppmaningar till regeringen, skriver Robert Halef (KD).

Robert Halef (KD)
Riksdagsledamot

 

I sin replik på min artikel skriver Fredrik Lundh Sammeli (S) att han tycker det är magstarkt att jag menar att regeringen står handfallen inför kriminaliteten.

Som ordförande i riksdagens justitieutskott måste Lundh Sammeli vara medveten om att det finns hela 168 tillkännagivanden i utskottet. Trots en tydlig majoritet för en mer handlingskraftig rättspolitisk har regeringen varit mycket passiv, samtidigt om otryggheten i landet ökar.

Den överenskommelse som Socialdemokraterna nu slår sig för bröstet om bygger till stor del på dessa tillkännagivanden. Det är alltså politik som regeringen måste genomföra.

Åtgärder saknas

Regeringen har däremot avvisat den riktade lönesatsning som fanns i Kristdemokraternas och Moderaternas budgetalternativ från förra året. Således saknas åtgärder för hur man ska få till de 10 000 poliserna som nu verkligen behövs.

Mer frihet till familjen

Vidare verkar Lundh Sammeli antyda att Kristdemokraterna inte skulle ha några förslag på förebyggande åtgärder. Det finns inget parti som så väl förstår familjens roll i samhället och i det brottsförebyggande arbetet som Kristdemokraterna.

Det är mycket mindre risk att ett barn som växer upp i trygghet hamnar i fel sällskap och begår brott. Därför vi vill ge mer frihet till familjen, och till skillnad från regeringen, anser vi inte att det är upp till politikerna att bestämma över hur varje familj väljer att dela upp föräldraförsäkringen.

Verklig skillnad

I Kristdemokraternas budgetalternativ satsar vi en miljard kronor på sociala insatser mot kriminalitet. Av dessa satsar vi exempelvis 110 miljoner till barn och unga i riskzon och 240 miljoner för kunskapshöjande instanser för socialtjänstarbetare. Det är betydligt mer än vad regeringen gör. Det är viktiga förebyggande åtgärder som skulle göra verklig skillnad.

Regeringen agerar inte

Nyligen presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) den Nationella trygghetsundersökningen. Den visar på ökad otrygghet i nästan alla kategorier. Oavsett vilket brott det gäller har regeringen visat prov på passivitet.

När det gäller exempelvis inbrotten så vet vi att över 50 procent begås av internationella stöldligor. Tullen saknar verktyg att agera eftersom de inte ens har befogenheter att stoppa en lastbil full med förmodat stöldgods. Här behövs lagen ändras, men regeringen agerar inte samtidigt som stöldgods forslas ut ur landet.

Forrige artikel Hansson (M): Hemvärnet behöver mörkerseende före nya förmågor Hansson (M): Hemvärnet behöver mörkerseende före nya förmågor Næste artikel Concord: MP måste driva på i frågan där S sviker   Concord: MP måste driva på i frågan där S sviker  
Inte långt tills vi har nästa it-skandal

Inte långt tills vi har nästa it-skandal

ANALYS. Utifrån Säkerhetspolisens och MSB:s bedömningar är myndigheternas it-säkerhet riskabelt dålig. Det utgör ett hot mot Sverige när information kan komma i fel händer eller orsaka stora störningar i samhällsviktig verksamhet.