Nytt svenskt center för nedrustning av kärnvapen

VAPEN. Nu får en myndighet i uppdrag att föreslå vilket lärosäte som ska få starta det nya centret för nedrustning av kärnvapen.

Regeringen har ännu inte skrivit under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen (TPNW). Men redan för över ett år sedan meddelade regeringen att det finns planer på att inrätta ett kunskapscentrum för kärnvapennedrustning. I augusti, på årsdagen för atombomben över Hiroshima, presenterade statsministern att det kommer planeras under hösten.

Myndighet får uppdrag

Nu meddelar ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S), att man startar arbetet med ett regeringsuppdrag. Vetenskapsrådet får i uppdrag att utse vid vilket lärosäte som kunskapscentret ska inrättas.

– Den gemensamma säkerheten hotas av kärnvapen. I Sverige har vi under lång tid haft ledande forskning och expertis om kärnvapennedrustning, och vi ska fortsätta vara en stark kraft i det arbetet. Vetenskapsrådet får nu detta uppdrag att föreslå ett lärosäte som ska inrätta ett nationellt kunskapscentrum för kärnvapennedrustning, säger Ernkrans i ett pressmeddelande.

Tillvägagångssättet blir att lärosäten får lämna en intresseanmälan till Vetenskapsrådet, därefter föreslår myndigheten vilket lärosäte som borde få pengar till att inrätta centret.

Ska bidra till debatten

Syftet med kunskapscentret är att det ska bedriva forskning och utbildning. Men det ska också säkra kompetens och stötta i policyarbete. Regeringen vill också öka den allmänna medvetenheten om kärnvapennedrustning och bidra till offentlig debatt om nedrustning.

Forrige artikel Klimatanpassning: Kommunerna får ta mer ur egen plånbok Klimatanpassning: Kommunerna får ta mer ur egen plånbok Næste artikel Hallå där Gösta Brunnander – ny sakkunnig hos Peter Hultqvist Hallå där Gösta Brunnander – ny sakkunnig hos Peter Hultqvist