Myndigheter: Mätt befolkning i kristid kräver stora investeringar

BEREDSKAP. Förmågan att försörja hela landet med både mat och vatten i krissituationer måste förstärkas, enligt en rapport från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. De tre myndigheternas detaljerade bedömning av livsmedelskedjans sårbarhet är dock hemligstämplad.

Det behövs såväl stora investeringar som ett omfattande förebyggande arbete om hela Sverige ska kunna hållas både mätt och frisk i en kris som pågår längre tre månader. Det är slutsatsen från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt som på uppdrag av regeringen har analyserat livsmedelskedjan.

Hela den rapport som myndigheterna har lämnat över till regeringen är dock inte offentlig, utan den breda allmänheten får nöja sig med en sammanfattning på 18 sidor. Den finns information i den hemligstämplade delen som inte bör vara enkelt tillgänglig till Sveriges antagonister, förklarar Catrin Molander, chef för beredskapsenheten på Jordbruksverket.

– Det är ganska detaljerade beskrivningar av beroenden och sårbarhet i livsmedelskedjan som vi inte anser bör publiceras så det kan nås av alla, säger hon till Altinget.

Login