Myndigheter kallar hem personal från utlandet

STATIONERING. Nu väljer flera myndigheter att kalla hem personal som befinner sig i utlandet på grund av coronaviruset och dess spridning.

Spridningen av coronaviruset runt om i världen påverkar möjligheten för myndigheters personal att verka i utlandet. Både på grund av smittorisken men också varierande tillgång till vård.

Försvarsmakten bidrar till en utbildningsinsats i Irak som leds av USA, och genomförs tillsammans med andra länder. Det svenska bidraget består av cirka 70 personer.

Men på grund av coronaviruset har man valt att pausa utbildningsinsatsen i Irak. Därför har Försvarsmakten nu valt att kalla hem den svenska personalen. Tanken är att insatsen ska kunna återupptas i maj.

Login