MSB presenterar ny krisbroschyr

KORTNYTT. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har presenterat den nya broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren kommer under Krisberedskapsveckan (28 maj-3 juni) att skickas ut till 4,8 miljoner hushåll.

I broschyren "Om krisen eller kriget kommer" finns konkret information om hur människor kan förbereda sig för att klara vatten, mat, värme och kommunikation vid såväl allvarliga olyckor och extremt väder som IT-attacker och krig.

– Vi har alla ett ansvar för vårt lands säkerhet och beredskap och då är det viktigt att vi alla också har kunskap om hur vi kan förbereda oss om något allvarligt inträffar, säger Dan Eliasson, generaldirektör MSB, i ett pressmeddelande. 

Regeringen gav MSB i uppdrag att ta fram krisinformationen bland annat med motiveringen att den säkerhetspolitiska situationen i omvärlden har försämrats samt att vi i dag lever i en tid där följderna av extremt väder, IT-attacker, terrordåd kan påverka att samhällsservicen inte längre fungerar.

Login