Oenighet mellan blocken om migrationskostnader

VALKOMPASS. Blockpolitiken är tydlig när man ser vad partierna vill lägga på migration och nyanländas etablering. De rödgrönas riksdagskandidater vill öka anslagen. Alliansens vill sänka dem. Utanför riksdagen vill AFS helt stoppa möjligheten att söka asyl.

I Altingets valkompass har hundratals riksdagskandidater svarat på hur de vill fördela pengarna i statens budget. I en av frågorna får kandidaterna svara på om de vill satsa mindre, mer eller lika mycket som statens budget i år på utgiftsområdena migration respektive nyanländas etablering. 

Sammanlagt 46 miljarder

Området migration omfattar mottagande av asylsökande, EU-samarbetet kring asylpolitik, personers rätt att resa in och vistas i Sverige och kostnaderna för Migrationsverket. I årets budget är anslaget 21,3 miljarder.

Gör Altingets valkompass HÄR

Utgiftsområdet nyanländas etablering omfattar kostnader som att få nyanlända i arbete eller studier, ersättning till kommuner för flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Budgeten är satt till 25,5 miljarder av regeringen. 

Ökade anslag av vänstern

Gällande migration är det tre av elva partier i valkompassen som vill satsa mer pengar. Den genomsnittlige riksdagskandidaten för både Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill satsa över 3 miljarder mer. Regeringspartiet Miljöpartiet vill öka med 2,5 miljarder.  

M och KD sänker mest av Alliansen

Det andra regeringspartiet Socialdemokraterna vill i genomsnitt sänka kostnaderna för migration med 185 miljoner. Alla allianspartierna vill sänka, där Moderaterna och Kristdemokraterna vill sänka utgifterna mest – 6,5 miljarder respektive 4,1 miljarder. Ledamoten av socialförsäkringsutskottet i riksdagen, Lars Arne Staxäng (M), motiverar sin sänkning med: “Denna verksamhet måste bedrivas effektivare, samt att vi måste dra ner antalet sökande till Sverige för att klara integrationen”. 

 

Av riksdagspartierna, vill Sverigedemokraterna sänka utgifterna mest, nästan 13 miljarder. Men Alternativ för Sverige och Medborgerlig samling vill kapa kostnaderna ännu mer, 19,8 miljarder respektive 13,6 miljarder. Riksdagskandidaterna för AFS vill införa ett stopp för att söka asyl i Sverige. Det strider dock mot FN:s flyktingkonvention som Sverige ratificerat. 

Nyanländas etablering

De tre partierna ovan vill även sänka anslaget för utgiftsområdet nyanländas etablering. Sverigedemokraterna med 15,2 miljarder. Medborgerlig samling vill i genomsnitt sänka med nästan 22 miljarder. Alternativ för Sverige är återigen det parti som vill sänka mest. Nästan 24 miljarder, vilket är nästan hela anslaget. 

 

Av allianspartierna är det bara Liberalerna som i genomsnitt vill höja. De andra tre partierna vill sänka mellan 3–6 miljarder. Riksdagskandidaterna för de två regeringspartierna vill höja anslaget. Socialdemokraterna med 887 miljoner. Miljöpartiet vill öka mer än dubbelt så mycket jämfört med S. 

Ger mer pengar till välfärden

Feministiskt initiativ vill i genomsnitt höja med 637 miljoner. Vänsterpartiet vill höja ännu mer, strax över 3 miljarder. Jesper Karlsson som kandiderar för Vänsterpartiet motiverar sin nästan fördubbling av anslaget med “Bättre etablering leder till fler människor i arbete och slutligen mer pengar till pensionärer och välfärden”. 

Forrige artikel Altingets valkompass – se vilken kandidat du står närmast Altingets valkompass – se vilken kandidat du står närmast Næste artikel 6 av 8 riksdagspartier vill ge mer pengar till försvaret 6 av 8 riksdagspartier vill ge mer pengar till försvaret