Mali-insats förlängs – ska under tiden avvecklas

VÄPNAD STYRKA. Riksdagen har sagt ja till ett förlängt svenskt deltagande i FN:s insats i Mali. Samtidigt övergår insatsen Mali 09 till att bli Mali 10 och får nytt befäl. 

Sverige deltar sedan 2014 i Förenta nationernas (FN) multidimensionella stabiliseringsinsats Minusma i Mali. Riksdagen har nu beslutat om att Sverige ska fortsätta delta i den pågående insatsen.

Regeringen ställer i och med det en svensk väpnad styrka på högst 470 personer till förfogande till och med juni 2020. Insatsen i Mali ska ge säkerhet, stabilitet och skydd av civila.

– Den svenska personalens kompetens och skicklighet har bidragit på ett positivt sätt och fortsätter att bidra till att utveckla FN-systemet och göra FN bättre på att genomföra denna typ av insatser, sa Kenneth G Forslund (S), ordförande i utrikesutskottet, vid riksdagsdebatten tidigare i juni inför att beslut skulle fattas. 

Login