Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten får ökat krisansvar

BEREDSKAP. Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ska få ett tydligare beredskapsansvar, enligt ett beslut från regeringen. Bakom beslutet ligger bland annat situationen i höstas när fem regioner fick problem med materialförsörjningen efter att ha bytt leverantör.

– Regeringen vill stärka beredskapen i samhället, inklusive hälso- och sjukvården och på läkemedelsområdet. Nu tar vi ytterligare ett steg genom att göra Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten till bevakningsansvariga myndigheter, säger Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Förordningsändringen innebär att myndigheterna får ett särskilt ansvar för krisberedskapen och blir bevakningsansvariga myndigheter. Det innebär ett ett större ansvar och nya uppgifter i beredskapsplaneringen och vid höjd beredskap.

Beslutet om en ändring i krisberedskapsförordningen innebär att E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket läggs till i listan över myndigheter som har ett särskilt ansvar för beredskapen.

Login