Lagrådsremiss: Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

Den straffrättsliga lagstiftningen är ett viktigt verktyg för att minska de kriminella nätverkens inflytande och på så sätt öka tryggheten i samhället.

För att markera allvaret i brott som begås i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser och för att ge rätts­väsendet utvidgade möjligheter att bekämpa sådan kriminalitet föreslår regeringen bland annat följande:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00