Krav på halt i avveckling av försvarsmateriel

FÖRSVAR. Det krävs ett tillfälligt stopp för avvecklingen av all försvarsmateriel.  Ett moratorium behövs för att ge tid till eftertanke så att inte fullt användbart materiel och anläggningar kasseras, anser Allan Widman (L), försvarsutskottets ordförande.

Sedan en tid tillbaka har totalförsvarsplaneringen återupptagits. Det militära och det civila försvaret ska förbereda sig på ett läge av höjd beredskap och ytterst en väpnad konflikt. Det är en komplicerad process och när nu den parlamentariska försvarsberedningen startar sitt arbete inför nästa stora försvarsbeslut är det frågor om totalförsvaret som ska prioriteras.

LÄS MER: Ett totalt försvar kräver upprustning

Samtidigt pågår en avveckling av försvarsmateriel som kan behövas i framtiden – både inom det militära och det civila försvaret. Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) pekar på att avvecklingen pågår trots ett försämrad omvärldsläge och att anläggningar och viktig materiel försvinner till stora kostnader.

Moratorium krävs

Widman vill nu se ett moratorium för avvecklingen. Han hänvisar till att regeringen nyligen tillsatte en utredare som ska granska vilken materiel och infrastruktur som behövs för att säkra det militära försvarets operativa förmåga och att den utredningen ska ge ett underlag till de övervägande som politikerna i försvarsberedningen ska göra inför nästa försvarsbeslut.

– Om vi menar allvar med materielutredningen och att försvarsberedningen ska göra de politiska prioriteringar så borde man få ett moratorium på plats. Vi behöver stoppa avvecklingen tills vi har tänkt färdigt. Min bedömning är att det varje dag försvinner saker och ting som behövs, säger Widman till Altinget.

LÄS MER: Hultqvist startar granskning om försvarets materiel

Han understryker att mycket av det som avvecklas inte kan återskapas och nämner att bergrum som använts av Livgardet vattenfylls och att skyddsrum i centrala Stockholm byggs om till bussterminaler.

Hultqvist: avveckling med eftertanke

Försvarsminister Peter Hultqvist pekar på regeringsbeslut som har fattats och direktiv i Försvarsmaktens regleringsbrev som går ut på att avveckling av materiel och annat ska prövas noggrant. ”Det skapar ett krav på eftertänksamhet”, som försvarsministern uttrycker det.

– Grunden är att vi ska använda de grejer vi har, och är vi nu i ett särskilt säkerhetspolitiskt läge måste vi vara försiktiga och tänka igenom detta, sade Hultqvist i riksdagen nyligen.

Allan Widman håller med om att regeringens beslut ger ett snävare utrymme för avvecklingen men det räcker inte. Det behövs ett moratorium, anser han.

– Till dess att materielutredningen är färdig och försvarsberedningen har gjort sin bedömning ska inget mer avvecklas, säger Widman.

Moderat skepsism

Han får ett visst stöd från allianskollegan Hans Wallmark, Moderaternas försvarspolitiske talesperson.

– Moderaterna är i grunden för att vi i dagens försämrade omvärldsläge inte i onödan avvecklar materiel som är funktionell och skulle kunna behövas längre fram. Därför bör varje avveckling som sker noga vägas mot ett eventuellt framtida behov. På den punkten, och behov av satsningar genom ökade försvarsanslag är vi eniga med Liberalerna, kommenterar Wallmark till Altinget.

– Frågan är dock om det är rätt väg att gå att lägga ett moratorium på all avveckling av materiel. Det skulle i värsta fall kunna försena planerade projekt där avvecklad materiel används för nya ändamål, enligt Wallmark.

 

Forrige artikel Utredare: Stora brister i svensk Afghanistan-insats Næste artikel Sverige dämpar förväntningar på EU-försvar