Hultqvist (S) förlänger utlandsinsatser trots kritik från riksdagen

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) vill fortsätta det svenska deltagandet i flera utlandsinsatser. Men flera riksdagspartier är kritiska.

Vid torsdagens regeringssammanträde togs Försvarsmaktens (FM) deltagande i utlandsinsatser upp. Enligt protokollet planerar försvarsdepartementet att ge FM i uppdrag att fortsätta deltagandet i fem insatser. 

Dessa är Natos insats i Irak, EU:s utbildningsinsats i Somalia, EU:s utbildningsinsats i Centralafrikanska republiken, EU:s utbildningsinsats i Mali samt stöd till den östafrikanska fredsstyrkan under 2020. 

I veckan röstade riksdagen ja till att Sverige ska fortsätta att delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan under nästa år. Den svenska styrkan på plats ska bestå av högst 50 personer. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. 

Login