Hallå där Mats Fogelmark – ny chef för försvarets veterancentrum

HALLÅ DÄR. Mats Fogelmark har tjänstgjort på många ställen i världen, bland annat på gränsen mellan Nord- och Sydkorea, forna Jugoslavien och i Florida. Nu är han hemma i Sverige i sin nya tjänst som chef för veterancentrum.

Kommendör Mats Fogelmark har en lång historia inom Försvarsmakten innan han i augusti utsågs till chef för Försvarsmaktens kunskapscentrum för utlandsveteran- och anhörigverksamhet. 

Vad motiverade dig att anta tjänsten som chef för Försvarsmaktens veterancentrum?

– Det finns ju en skillnad, det finns utlandsveteraner och sedan så kan du vara en veteran också. Jag är både och så att säga. Jag har nästan 35 år i Försvarsmakten och varav 10 år har tjänstgjorts utomlands. Jag flyttade hem till Sverige den första augusti efter att ha bott utomlands åtta år på raken. Jag är själv en utlandsveteran som är på väg hem, så jag tycker de frågorna som berör veteraner är väldigt intressanta.

Login