Hallå där Magnus Christiansson – som vill ge officerarna en kurs i statsvetenskap

HALLÅ DÄR. Nyligen försvarade Magnus Christiansson sin avhandling om samarbetet mellan regeringskansliet och Försvarsmakten. En slutsats är att forskningen har en förlegad bild av hur politiken styr beslutsprocesserna.

Vad går din avhandling ut på?

– Jag tittar på tre omställningsprojekt inom Försvarsmakten: Nordic Battle Group 08, som var ett EU-projekt, nya materielstrategin och insatsen i Afghanistan och det jag finner är att hela den här sektorn fungerar mer som ett nätverk och inte – som tidigare litteratur har betonat – som en hierarkisk maskin. Problem uppstod ofta när de här projekten hade tidspress, vilket skapade en konflikt mellan nätverken, alltså projekten, och den vanliga hierarkin – för den fanns ju kvar.

– Avgörande är normerna för hur man jobbar i gränslandet mellan myndigheter och Regeringskansliet. Där kom jag fram till att det inte skiljer sig från andra sektorer. Tidigare litteratur har tidigare pekat på att militären är speciell, att den har sina egna lagar, regler och rutiner – så är det inte alls.

Login