Fortsatt oklart kring vattenkrisarbete

KRISBEREDSKAP. Livsmedelsverkets arbete med den nationella vattenkatastrofgruppen anses både vara viktigt och fungera väl, ändå är den långsiktiga finansieringen fortsatt osäker. "Vi vet inte varför det är så svårt att få fram pengar till det här." säger Gullvy Hedenberg på Svenskt vatten

– Vi vet inte varför det är så svårt att få fram pengar till det här. Men vi tycker att staten ska hålla i det, att staten ska betala och att Livsmedelsverket fortsätter att sköta det.

Det säger Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert på branschorganisationen Svenskt vatten till Altinget. Det handlar om den nationella vattenkatastrofgruppen, Vaka-verksamheten, en stödfunktion för kommuner och regioner när dessa drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen.

Det har rått osäkerhet kring finansieringen Vaka-verksamheten sedan år 2016. I år löser regeringen det genom att flytta 2,6 miljoner kronor från anslaget för en konkurrenskraftig livsmedelssektor till Livsmedelsverkets anslag. Det framgick av regeringens vårändringsbudget som presenterades på tisdagen.

Login