Försvarsutskottet vill skala ned FMV

MATERIEL. Försvarsutskottet vill att ansvaret för materiel och underhåll ska flyttas från Försvarets Materielverk (FMV) till dem som faktiskt använder det, nämligen Försvarsmakten. 

Försvarsutskottet lämnar nu över sitt andra tillkännagivande till regeringen om att Försvarets Materielverk (FMV) skulle bli av med en del av sitt uppdrag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motsätter sig detta med hänvisning till att regeringen redan arbetar med frågan.

Men resten av försvarsutskottet vill att Försvarsmaktens materiel och underhållet av detta ska flyttas från FMV. Istället är det Försvarsmakten som ska hålla reda på detta. Enligt försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L), finns det många goda skäl till varför ansvaret bör flyttas över till myndigheten som använder materielet.

– Försvarsmakten behöver ha koll på sina saker, det har de inte idag. Då får de ett ansvar som gör det möjligt för dem att ha koll, säger han till Altinget.

Login