Försvarsutskottet kivas om införandet av civilplikten – "Barnsligt"

PLIKT. Moderaterna i försvarsutskottet vill pressa regeringen till att utreda ett införande av civilplikten igen. Även om Liberalerna vill se civilplikt igen, tycker partiet att Moderaterna gör en "kraftig inspark i en öppen dörr".

Civilplikten har varit vilande sedan 2008, till skillnad från värnplikten som återigen är aktiv. Civilpliktiga kunde tidigare vara utbildade i allt från räddningstjänst, järnvägsreparatör till kraftverksoperatör i händelse av kris. Till skillnad mot värnpliktiga som har en militär plikt.

Försvarsberedningen dammade av civilplikten som förslag inför försvarsbeslutet. De flesta partierna i försvarsutskottet är överens om att civilplikten bör införas igen.

– Det finns flera skäl. I höjd beredskap och krig så kommer inte ordinarie personal inte räcka till. Bara en bussolycka i Härjedalen kan få fyra regioner att gå upp i krisläge, säger Allan Widman (L), försvarspolitisk talesperson, till Altinget.

Login