FOI: Ryssland är inte så starka som vi tror

ÖSTERSJÖN. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är inte Ryssland så bra utrustat för att skära av Natos åtkomst till Östersjön som väst tror. Samtidigt pekar en dansk expert på att det ryska hotet fortfarande är av betydelse.

Av: Andreas Krogh

I händelse av att Ryssland en dag skulle invadera ett eller flera av de baltiska länderna är Natos och de västliga nationernas rädsla att Ryssland skulle avskärma Natoalliansen från att komma balterna till undsättning genom att göra det omöjligt att skicka krigsfartyg och förstärkning genom Östersjön.

Detta skulle i så fall ske med hjälp av radar, missiler och luftförsvarssystem som skapar en ogenomtränglig ”bubbla”, en exkluderingszon, till sjöss och i luften. Om förstärkning skulle försöka ta sig in genom ”bubblan” blir de sänkta eller nerskjutna av vapensystem placerade i Kaliningrad.

Login