Expo startar utbildning om radikalislamism

KORTNYTT. Stiftelsen Expo startar en utbildning om radikalislamism som främst riktar sig till kommuner, myndigheter, religiösa samfund och skolor. 

Utbildningen ska ge en heltäckande bild av radikalislamism historiskt och fram till idag.  

– Vi ser ett stort behov av den här utbildningen. Ingen annan aktör erbjuder denna typ av utbildning i Sverige, trots att rekrytering fortfarande pågår. Vi är övertygade om att ökad kunskap bland yrkesgrupper som möter de som är i riskzonen att radikaliseras är det bästa verktyget att motverka radikalislamism, säger Haris Grabovac, som tagit fram utbildningen tillsammans med Bilan Osman, i ett pressmeddelande. 

Läs också: Expomedarbetare får Raoul Wallenberg-priset

Login