Dessa frågor är viktigast i Almedalen enligt branschen

ENKÄT. Försvarsbeslutet, cybersäkerhet, personalförsörjning och regelverken kring samhällsskydd är heta ämnen i år för politiker och aktörer inom försvarspolitiken.

I Almedalen samlas politiker, journalister och ämneskunniga för att diskutera och utbyta erfarenheter. Altinget Säkerhet har pratat med några av dessa om vad de ser fram emot under veckan.

Beatrice Ask, riksdagsledamot och ordförande i försvarsutskottet 

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan? 

Login