Debatt: Så stoppar vi hedersförtrycket

DEBATT. Infiltrering av politiska partier där man får acceptans i utbyte mot röster är ett tydligt problem även om det förnekas, skriver Sara Mohammad, verksamhetsansvarig på Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime).

Av: Sara Mohammad
Verksamhetsansvarig på Riksorganisationen GAPF
 
Med upp till 240.000 utsatta tjejer är problemet ett av våra större samhällsproblem.

För oss i GAPF är det så enkelt att trots allt stöd behöver vi mer hjälp utifrån vårt mål att ingen flicka/ung kvinna eller pojke skall fara illa på grund av hedersförtrycket. Vi vill inte gå på fler begravningar.

Förtrycket sammanlänkat med radikalisering

Hedersförtrycket omfattar väldigt många områden. Könsstympningar, barnäktenskap, tvångsäktenskap, isolering från samhället, slöjtvång, könssegregering, misshandel med flera och i alldeles för många fall mord.

Vi anser oss ha tydliga indikationer på att områden med hedersförtryck också utgör de kulturer där vi har radikalisering och risk för terrorism. Det är ett tillkommande skäl för både det offentliga Sverige, civilsamhällets organisationer och allmänheten att stödja kampen mot hedersförtrycket.

Vi är mycket bekymrade över att våra motståndare som hävdar att hedersförtrycket inte finns får så omfattande samhällsstöd.

Utredning riskerar att stödja hedersförtryck

Nu i dagarna är det Bjerelds utredning om stöd till trossamfund som innebär mycket stora risker för fortsatt stöd till organisationer som utöver sitt officiella uppdrag också finansierar stöd för hedersförtrycket.

Våra motståndare som utåt ser legitima ut har ofta informella kopplingar till organisationer som ser hedersförtrycket som en del av den enda kultur de accepterar. De är världsmästare i bidragsansökningar och med över 500 offentliga aktörer som ger ut bidrag utan någon som helst samordning så har de gott om pengar.

Infiltrering av politiska partier där man får acceptans i utbyte mot röster är ett tydligt problem även om det förnekas.

En tillkommande för oss viktig faktor är att de unga nyanlända tjejerna är mycket duktiga i skolan. Det är naturligt att utbildning bidrar till mer frihet från hedersförtrycket. Får de möjligheten att läsa vidare så kan de bli våra bästa föredömen för en väl fungerande integration. Får de inte gå gymnasiet eftersom de inte anses behöva utbildning för att bara ha hand om hemmet och barnen så går Sverige miste om deras potential.

Lösningen på hedersförtrycket

För att komma framåt skall vi sluta älta problemen och fokusera på lösningar. Därför har vi förslag på lösningar på hur vi bekämpar hedersförtrycket. Det är flera områden med enkla konkreta förslag som vi gärna ser att alla ser klokheten i och implementerar i sin verksamhet.

  • Äktenskapslagar. Barn skall inte giftas bort. Vi skall inte acceptera äktenskap för barn som kommer till Sverige, och inte acceptera mannen som vårdnadshavare.
  • Brottskod för hedersförtryck. Hedersbrott finns rent juridiskt inte idag. De måste kunna klassificeras och de bör liksom hatbrott få strängare straff.
  • Religiös påverkan av minderåriga. FN:s barnkonvention är det vi har att följa. Slöja på barn är ett av många exempel på otillåten religiös påverkan av barn. Barn är man upp till 18 år. I offentliga miljöer skall slöja förbjudas för barn.
  • Kommunala handlingsplaner. Vi har för många rapporter om hur kommuner agerat fel. Det måste för varje kommun finnas en handlingsplan för hur man bekämpar hedersförtrycket, hur man agerar när man sitter med exempelvis en 15-årig barnbrud.
  • Åtgärder inom sjukvården. Misstänker man hedersförtryck, om man har patienter som könsstympats, eller får in krav på så kallade oskuldskontroll, måste sjukvården ha klara riktlinjer.

Ovan är några av de områden som tillsammans gör att vi kan bekämpa hedersförtrycket och vinna. Vi kan tillägga att obligatorisk SFI kan vara ett tillkommande verktyg. I dag isoleras kvinnorna, får inte lära sig språket, inte sina rättigheter och ges ingen möjlighet att vare sig hjälpa barnen i skolan eller skydda dem mot medeltida sedvänjor.

Men, det går att vinna kampen mot hedersförtryck, vinsterna är stora och det som krävs är samverkan och tydlighet med universella värderingar om allas lika värde.

Forrige artikel Slutreplik: Samarbete är inte synonymt med Nato Slutreplik: Samarbete är inte synonymt med Nato Næste artikel "Försvarsmakten måste förbereda sig på mer vindkraft"