Dansk tankesmedja: Svenskarna styr pandemin – inte deras regering

DEBATT. Förbud mot församlingar på fler än åtta personer och förbud mot försäljning av alkohol efter klockan 22 är den svenska regeringens nya coronaåtgärder. Nedstängningen kommer snart att beskrivas som en succé, skriver Jonas Herby på danska liberala tankesmedjan Cepos.

Jonas Herby
Specialkonsult, danska tankesmedjan Cepos


Antalet smittade i Sverige har stigit kraftigt den senaste månaden. Vecka 42 testade totalt 5 620 svenskar positivt – vecka 45 hade siffran nästan femdubblats till 24 443 positiva tester. Ökningen kan långt ifrån förklaras med att svenskarna testade 55 procent fler i vecka 45. Covid-19 rullar nu in över Sverige.

Samtidigt har dödssiffrorna och siffrorna över antalet sjukhusinlagda börjat öka. Vecka 42 dog 17 personer av covid-19. Vecka 45 hade dödstalet stigit till 104. Och eftersom det går tid från att smittan konstateras till att dödsfallet inträffar kommer dödssiffran att stiga ytterligare under kommande veckor.

Slut på svenska ensamseglandet

Sverige har blivit världskänt för sin hantering av covid-19-epidemin, men nu har politikerna inte modet att ensamsegla längre.

Den svenska regeringen meddelade den 11 november att den från och med 20 november skulle förbjuda försäljning av alkohol efter klockan 22, och den 16 november meddelade regeringen att församlingsförbudet skulle stramas åt från 50 (och 300 sittande) till åtta personer från den 24 november för att begränsa smittspridningen.

Jag har tidigare haft rätt när jag har spått framtiden. Danmarks statsminister Mette Frederiksen stängde till exempel ner Nordjylland strax efter att jag hade förutspått att det skulle komma åtstramningar, och det har gett mig modet att komma med ännu en spådom. Jag tror att svenskarnas nedstängning snart kommer att beskrivas som en succé.

"Läste jag rätt?”, tänker du kanske nu om du tidigare har läst min skepsis angående effekten av nedstängningar i Altinget och Punditokraterne.

Och ja, jag är – baserat på en omfattande genomgång av litteraturen – väldigt skeptisk för huruvida nedstängningar har någon väsentlig effekt. Men jag säger inte heller att nedstängningen kommer att fungera, bara att den kommer att utropas som en succé.

Sjunkande mobilitet

Tittar man på data ser man att svenskarna redan har reagerat på den ökande smittspridningen. Googles Mobility Report visar att antalet besök på "Retail & Recreation" har sjunkit kraftigt i Sverige, nu görs det 23 procent färre besök än före pandemin.

Och sökningen på restauranger som jag tidigare har skrivit om halverades nästan vecka 45 jämfört med vecka 42 (svenskarna hade höstlov vecka 44, så det var inte orsaken).
Svenskarnas förändrade beteenden är förväntade. När smittan ökar snabbt utanför din dörr är det helt naturligt att du reagerar. Oberoende av vad staten säger.

Notoriskt efter med dödstalen

De frivilliga beteendeförändringarna har också direkt slagit igenom på smittonivåerna. Både andelen positiva tester och det absoluta antalet smittade stiger långt ifrån så kraftigt som i slutet av oktober (svenskarna testar allt fler, så man ska vara försiktig med tolkningarna).

Samtidigt tyder data från Folkhälsomyndigheten på att antalet nyinläggningar på intensivvårdsavdelningar har börjat plana ut, även om man alltid ska vara försiktig med att tolka de senaste siffrorna gällande antal inläggningar och döda från svenskarna, eftersom de alltid är notoriskt efter med uppdateringarna.

Allt pekar i riktning mot att det blir en dämpning av ökningstakten på smittan – och senare antalet döda – efter att regeringens förbud mot alkoholförsäljning efter klockan 22 har trätt i kraft den 20 november och efter att församlingsförbudet har stramats åt till åtta personer den 24 november.

Medborgarna styr pandemin

Och om jag känner några av förespråkarna för nedstängning rätt, så kommer de här åtgärderna därför att utropas som en succé, även om mycket alltså tyder på att det är de svenska medborgarna – och inte deras regering – som styr pandemin.

Vad kommer att hända i framtiden i Sverige? Det är svårt att svara på. Det hänger i stor grad ihop med hur svenskarna uppfattar faran med covid-19. Anser de att den är farlig är de mer försiktiga. Och då mattas smittspridningen av. Tycker de däremot att den är relativt ofarlig kan den nuvarande beteendeförändringen vara tillfällig. Och då kommer smittan att sprida sig i samhället igen, oberoende av när barerna måste stänga.

Det beror också på vad svenskarna tror kommer att hända med pandemin. Om de tror att ett vaccin kommer att rädda dem från sjukdomen är de mer försiktiga. Men om de däremot tänker att ett vaccin primärt kommer att vara till de äldre och att alla yngre måste leva med sjukdomen, och det finns god anledning att tro just det, då kommer de att vara mindre försiktiga.

Till sist vill jag bara tillägga att om du är intresserad av figurer och data, hittar du dokumentation över de ovan nämnda siffrorna på Punditokraterne i en nördigare version av ovanstående text.

(Debattartikeln är översatt från danska av Fredrik Papp)

Forrige artikel V: V: "Garantera Pliktrådets oberoende från Försvarsmakten" Næste artikel SD: Ingå ett försvarsförbund med Finland SD: Ingå ett försvarsförbund med Finland
GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

SÄKERHET. Antalet anmälningar och summan betalda böter utifrån GDPR ökar. Enligt byrån som sammanställt siffrorna är det delvis för "att myndigheterna börjar komma ikapp i arbetet". Se hur Sverige ligger till i grafiken.