Corazza Bildt vill ha bättre skydd för utsatta barn

BARNRÄTT. EU-parlamentet anser att medlemsländerna inte lever upp till EU-lagar om sexövergrepp på barn. De röstade på torsdagen igenom en uppmaning till länderna att göra mer för att skydda utsatta barn.

Sedan 2011 finns ett bindande EU-direktiv med åtgärder för att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Men alla länder lever inte upp till sina åtaganden. Europaparlamentet, med Anna Maria Corazza Bildt (M) i spetsen, röstade på torsdagen för att skicka en uppmaning till medlemsländerna och kommissionen att se till att direktivet efterlevs.

– Det är en superviktig fråga för det finns hundratusentals barn som är utsatta för sexuella övergrepp och sexuell exploatering och det kan drabba alla barn, säger Corazza Bildt, till Altinget.

Det parlamentet tog ställning till var ett betänkande som bland annat uppmanar till samarbete mellan länder för att förhindra flyktingbarn att bli utsatta för övergrepp. Betänkandet innehåller också förslag på krav om att illegalt innehåll på internet måste tas bort snabbt eller blockeras. Men huvudbudskapet är framför allt att medlemsländerna ska tillämpa det direktiv som redan finns.

Login