Corazza Bildt vill ha bättre skydd för utsatta barn

BARNRÄTT. EU-parlamentet anser att medlemsländerna inte lever upp till EU-lagar om sexövergrepp på barn. De röstade på torsdagen igenom en uppmaning till länderna att göra mer för att skydda utsatta barn.

Parlamentet uppmanar medlemsländerna att förhindra övergrepp mot barn.
Parlamentet uppmanar medlemsländerna att förhindra övergrepp mot barn.Foto: Pixabay
Johan Manell

Sedan 2011 finns ett bindande EU-direktiv med åtgärder för att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Men alla länder lever inte upp till sina åtaganden. Europaparlamentet, med Anna Maria Corazza Bildt (M) i spetsen, röstade på torsdagen för att skicka en uppmaning till medlemsländerna och kommissionen att se till att direktivet efterlevs.

– Det är en superviktig fråga för det finns hundratusentals barn som är utsatta för sexuella övergrepp och sexuell exploatering och det kan drabba alla barn, säger Corazza Bildt, till Altinget.

Uppmaning till medlemsländerna

Det parlamentet tog ställning till var ett betänkande som bland annat uppmanar till samarbete mellan länder för att förhindra flyktingbarn att bli utsatta för övergrepp. Betänkandet innehåller också förslag på krav om att illegalt innehåll på internet måste tas bort snabbt eller blockeras. Men huvudbudskapet är framför allt att medlemsländerna ska tillämpa det direktiv som redan finns.

– Huvudbudskapet är att medlemsländerna måste skynda sig att göra mer, bättre och snabbare för att skydda våra barn. Både på nätet och fysiskt, säger Corazza Bildt, som har varit parlamentets ansvariga för betänkandet.

Jag vill med min rapport lansera en metoo-liknande mobilisiering för barnen. Mycket handlar om att bryta tystnad och utanförskap och flytta skuld, skam och rädsla från barnoffer till vuxna förövare.

Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker

Betänkandet gick igenom med bred majoritet i parlamentets omröstning. Även om betänkanden av det här slaget inte är bindande utan snarast ska ses som uppmaningar från parlamentets sida menar Corazza Bildt att det i praktiken kan få betydelse.

– När kommissionen får en stark och enad röst från parlamentet som säger att medlemsländerna inte sköter sig så får kommissionen ett tydligt budskap att börja överträdelseförfaranden (kommissionens möjlighet att utreda ett lands eventuella brott mot EU-lagstiftningen. reds.anm). Det är ett väldigt viktigt steg för kommissionen att agera. Det har vi sett tidigare. Varje gång parlament går med stark majoritet och ett tydligt politisk budskap agerar kommissionen, säger hon.

Värde i att skapa debatt

Utöver den legala delen menar Corazza Bildt att det också finns ett värde i att sätta ljuset på frågan.

– Det finns ett stort värde att lyfta medvetenhet och skapa debatt. Vi lever i metoo-eran. Jag vill med min rapport lansera en metoo-liknande mobilisering för barnen. Mycket handlar om att bryta tystnad och utanförskap och flytta skuld, skam och rädsla från barnoffer till vuxna förövare. Om det är svårt för en vuxen kvinna att berätta om övergrepp hur svårt är det inte för ett barn eller ungdom?

Rapporten (eller betänkandet) hjälper, enligt Corazza Bildt, också de människor som jobbar med frågorna dagligen att veta att deras arbete uppskattas.

– De eldsjälar som jobbar varje dag i civilsamhället, polis och rättsväsendet behöver också veta att europaparlamentets politiker bryr sig, är medvetna och stöttar dem.

 

 

Nämnda personer

Anna Maria Corazza Bildt

Tidigare europaparlamentariker (M)
Statskunskap (Universitet i Rom), konflikthantering (University of San Diego), strategiska studier (Columbia University)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00