Debatt

C: Ett cyberförsvarscampus behövs – nu vill vi få med övriga partier

Sverige ligger långt ner på internationella rankningar när det gäller cybersäkerhet. Nu måste Sverige ta krafttag för att inte halka efter ännu mer, skriver Centerpartiets Niels Paarup-Petersen, Daniel Bäckström och Mikael Larsson.

Svenska cybersoldater under en övning. 
Svenska cybersoldater under en övning. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Daniel Bäckström
Mikael Larsson
Niels Paarup-Petersen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är oerhört viktigt att många olika aktörer bidrar till debatten om svensk cybersäkerhet eftersom det i dag saknas kompetens och förståelse för den digitala hotbilden mot Sverige, både i det politiska systemet, i näringslivet och på bredden i samhället.

Av samma anledning har Centerpartiet tagit fram en rapport med fokus på cybersäkerhet och lagt fram 40 förslag i riksdagen för att stärka Sveriges förmåga på området. Kompetensbristen är ett stort fokus i vår politik. Därför instämmer vi i behovet av att skapa ett cyberförsvarscampus som Johnson, Raza och Olgart lyfter.

Läs också

Ett nationellt säkerhetsproblem

Både det politiska systemet, offentlig sektor och allmänheten i övrigt ligger i mångt och mycket efter i förståelse för den faktiska hotbilden, och åtgärderna och skyddet är inte heller dimensionerade för den hotbild vi ser. Sverige ligger i dag långt ner på internationella rankningar när det gäller cybersäkerhet. USA:s Department of Defence har kallat deras avsaknad av kompetens på cyberområdet ett nationellt säkerhetsproblem och då är inte Sverige ens i närheten så bra som USA:s cyberförsvar. Alltså måste Sverige ta krafttag i frågan för att inte halka efter ännu mer.

Stor kompetensbrist

Kompetensbristen har uppmärksammats av ett stort antal myndigheter och även av regeringen i den nationella informations- och cybersäkerhetsstrategin. Men ytterst lite konkret har hänt därefter.

Att stärka kompetensen inom cybersäkerhet handlar inte enbart om att få fram fler specialister i IT-säkerhet. Cybersäkerhet är mycket en kulturfråga. Det handlar om att var och en i vårt land behöver känna till hur de kan skydda sig mot cyberhot och cyberbedrägerier som i dag drabbar många människor. Ett ”phishingmejl” där någon utger sig för att vara din vd eller ditt barnbarn kan fortfarande få många att avslöja hemligheter, ladda ner komprometterande filar eller värre.

Vi kan inte vara sämst i klassen.

Sverige har fått ett antal cybersoldater inom Försvarsmakten och ett nationellt cybersäkerhetscentrum har etablerats. Men på sikt är kompetensförsörjningen en stor utmaning här också. Det samma gäller inom polisen där polisutbildningarna i dag inte inkluderar cyberbrott. Det gäller både de grundläggande polisutbildningarna och i stort, men också vidareutbildning inom polisen.

Samhället behöver fler verktyg

Centerpartiet anser även att folkbildningen och exempelvis YH-utbildningar måste bidra till kompetensutvecklingen. Utöver detta finns även frågan om cyberförsvarscampus. Som Johnson, Raza och Olgart skriver finns det redan cybercampus i Norge, Tyskland, Schweiz och många andra länder. Alla dessa länder satsar kraftigt på forskning och utveckling kring cybersäkerhet. Norge satsar 10–20 gånger så mycket som Sverige. Vi kan inte vara sämst i klassen.

Därför har Centerpartiet lagt förslag i riksdagen om att införa ett cyberförsvarscampus. Ett campus som samlar civila och militära säkerhetsmyndigheter samt företag inom sektorn. Ett campus ska finnas i gränslandet mellan forskning, innovation och utbildning och det ska vara en självklar del för säkerställa att Sverige inte längre ligger efter i cyberförmågor. Det är där hoten mot Sverige och våra företag i dag är som störst.

Vi hoppas att vi kan få övriga riksdagspartiers stöd för att etablera ett cyberförsvarscampus. För att lösa cybersäkerhetsproblemen på lång sikt är forskning och utbildning en absolut nödvändighet. På kort sikt behöver vi också göra andra saker, men att ge samhället de verktyg och den kunskap de behöver för att göra sitt jobb är, i ordets sanna betydelse, livsviktigt för Sverige.

Läs tidigare inlägg i debatten

Säkerhetsexperter: Sverige behöver ett cyberförsvarscampus 

Risken för cyberangrepp ökar. Till skillnad från flera andra europeiska länder saknar Sverige ett cyberförsvarscampus. Nu behöver Kunskapssverige kraftsamla för ökad motståndskraft, skriver Pontus Johnson, Shahid Raza och David Olgart.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00