Betänkande: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan, som uppgår till ca 2 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ekonomiska åtaganden. Utskottet har även gått igenom regeringens resultatredovisning.

Övriga motionsförslag, som avser politikens inriktning, avstyrks.

I betänkandet finns tre reservationer avseende beslutspunkt 2 Politikens inriktning (M, SD, V) och fyra särskilda yttranden avseende beslutspunkt 1. Statens budget inom utgiftsområde 5 (M, SD, V, KD). Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login