Behövs verkligen en ny myndighet för psykologiskt försvar?

ANALYS. Bilden av hur ett totalförsvar ser ut har förändrats genom åren, borde inte bilden av hur totalförsvaret organiseras också förändras? Det finns en poäng i att analysera om det faktiskt behövs en ny myndighet för psykologiskt försvar.

Att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar är en del av januariavtalet och har drivits inom Försvarsberedningen. Nu är utredningen klar. Särskilda utredaren Anders Danielsson har levererat en plan på hur detta ska stödja, stärka, samordna och utveckla samhällets motståndskraft inom det psykologiska försvaret.

Danielsson uppger att det behövs runt 45 anställda totalt. Kostnaden beräknas vara 165 miljoner kronor år 2022 och därefter 140 miljoner per år.

Men det är ingen ny idé. 1985 startades myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) som ansvarade för dessa frågor. Men SPF fick allt mindre i sitt uppdrag under åren och 2008 avvecklades myndigheten.

Login