Arbetet med rysk kärnsäkerhet ska halveras

BUDGETEN. Förtroende, relationer och långsiktighet är tre grundbultar i det svenska kärnsäkerhetssamarbetet med Ryssland, enligt Strålskyddsmyndigheten. Men i nästa års budget försvinner plötsligt en tredjedel av anslaget, för att året därpå halveras.

De senaste åren har anslaget för kärnsäkerhetssamarbetet med Ryssland legat på en stabil nivå på 16,5 miljoner kronor. Och stabilitet är viktigt vid samarbete med ett land som Ryssland, det konstaterar Strålskyddsmyndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen.

"Arbetet med att bygga upp förtroende och relationer med ryska myndigheter tar tid och det är viktigt att verksamheten har en långsiktighet." skriver myndigheten och gör bedömningen att anslaget bör ligga på en nivå mellan 16 och 20 miljoner kronor för "att upprätthålla en fungerande verksamhet".

Men regeringen gör en annan bedömning. Nästa år stryks en tredjedel av anslaget och året därpå försvinner ytterligare tre miljoner kronor, vilket innebär att från år 2019 till år 2021 kommer anslaget att halveras.

Annat är viktigare

Enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP) handlar det om att andra frågor är viktigare.

– Här gör vi bedömningen att det inte är den högst prioriterade frågan i den här budgeten, sade han till Altinget vid en pressträff där han och miljöminister Isabella Lövin (MP) presenterade regeringens miljö- och klimatbudget, och fortsatte:

– Vi använder resurserna till våra myndigheter som fick stora neddragningar i M-KD-budgeten, till att aktivt möta klimatkatastrofen som vi är på väg mot och även till vår insats för att värna den biologiska mångfalden som är svårt hotad.

Allt färre arbetar med Ryssland

Strålskyddsmyndigheten vill i nuläget inte kommentera vad neddragningen kommer att innebära i praktiken, utan hänvisar till sitt budgetunderlag. Där betonar myndigheten att kontakterna med de ryska aktörerna inte bara handlar om bistå Ryssland, utan att de är viktiga för strålsäkerheten i Sverige, inte minst då Rysslands kärntekniska infrastruktur har "stora utmaningar".

Strålskyddsmyndighetens arbete med Ryssland och ryska aktörer sträcker sig från kärnsäkerhet, avfallshantering, beredskap till nukleär icke-spridning och olaglig handel.

Dessutom har de senaste årens politiska utveckling lett till att allt färre internationella aktörer har samarbete med ryska aktörer i Ryssland. "SSM har fortsatt den möjligheten" skriver Strålskyddsmyndigheten i sitt budgetunderlag.

Beslutskedja: Budgetpropositionen för 2020

Regeringens förslag till statens budget för 2020. Beslut om budgeten fattas under hösten 2019.

12/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
19/9
2019
20/9
2019
20/9
2019
20/9
2019
2/10
2019
2/10
2019
8/10
2019
9/10
2019
11/10
2019
31/10
2019
8/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
3/12
2019
3/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
10/12
2019
11/12
2019
11/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
14/1
2020
13/2
2020

Forrige artikel FOI: Högre krav på Sveriges försvar efter brexit FOI: Högre krav på Sveriges försvar efter brexit Næste artikel Så mycket får försvaret av nästa års budget Så mycket får försvaret av nästa års budget
Så mycket får försvarsmyndigheterna i budgeten

Så mycket får försvarsmyndigheterna i budgeten

BUDGET. Flera av försvarsmyndigheterna får stora tillskott nästa år, enligt regeringens budgetförslag. Samtidigt görs vissa besparingar. Se vad myndigheterna ska använda pengarna till.