Andersson får draghjälp av Riksbanken

EKONOMI. Staten uppvisade ett ovanligt stort överskott i juli månad. Finansminister Magdalena Andersson (S) får hjälp av Riksbanken som minskat valutareserven, vilket påverkar statens saldo positivt.

Saldot i statens budget för juli visar på ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än samma månad förra året. Överskottet beror till stor del på att Riksbanken minskade valutareserven. Detta har också påverkat budgetsaldot positivt för årets sju första månader, rapporterar Ekonomistyrningsverket.

Ekonomistyrningsverket sammanställning av utfallet för statens budget visar att de totala inkomsterna för juli blev 84,1 miljarder kronor, 3,5 miljarder kronor lägre jämfört med utfallet för juli 2018.

Valutareserven 23 miljarder mindre 

De totala utgifterna i statens budget för juli blev 55,9 miljarder kronor, vilket är 16,0 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det är här Riksbankens valutareserv kommer in. Riksbanken minskade valutareserven med 22,8 miljarder kronor i juli. Detta har i sin tur bidragit till att Riksgäldskontoret kunnat minska sin nettoutlåning med sammanlagt 26,4 miljarder kronor.

Hittills i år, januari till juli, visar statens budgetsaldo ett överskott på 126,8 miljarder kronor, 18,7 miljarder kronor högre än samma period 2018.

 

Forrige artikel Altingets chefredaktör slutar Altingets chefredaktör slutar Næste artikel Grafik: 21 Nato-länder når inte upp till 2 procent av BNP Grafik: 21 Nato-länder når inte upp till 2 procent av BNP
Nya Rakel på gång – ska inte vara helägt av staten

Nya Rakel på gång – ska inte vara helägt av staten

GENERATIONSSKIFTE. Kommunikationssystemet Rakel ska få en efterföljare som ska kunna överföra bilder och mer data. Men nu vill regeringen att privata företag ska involveras och därmed kommer inte staten längre äga hela infrastrukturen.