ALS bland utlandsveteraner utreds av Försvarsmakten

MILITÄR. Flera fall av sjukdomen ALS har upptäckts bland svenskar som tidigare tjänstgjort utomlands i militära insatser. Nu utreds förekomsten av sjukdomen av försvaret.

Försvarsmaktens Veterancentrum initierade en utredning efter att det uppdagats 3 fall av ALS bland svenska utlandsveteraner. Utredningen fann att utav de totalt 28 000 utlandsveteraner som tjänstgjort i internationella insatser någon gång under åren 1990–2018 så uppdagades 11 fall av ALS. 

Studien visar att det finns en tvåfaldig risk att drabbas av ALS bland svenska militära utlandsveteraner i jämförelse med en samma matchad kontrollgrupp som inte tjänstgjort militärt utomlands. Dock så påvisar studien att det inte finns ett definitivt orsakssamband mellan militär utlandstjänstgöring och ALS.

Det är givet att faktorerna associerade med ALS omfattar fysiska skador, krävande fysisk aktivitet och exponering för bly är ett tydligt samband mellan militär utlandstjänstgöring och ALS. Om det finns tydliga orsakssamband är oklart, menar utredningen.

Login