Vilse i djungeln av analysmyndigheter

ANALYS. Regeringen anser att buketten av myndigheter som ska utvärdera olika politikområden är för yvig. Men nu ger Ylva Johansson (S) och Ulla Andersson (S) buketten ytterligare en blomma – Arbetsmiljökunskap.

Altinget rapporterade nyligen om att regeringen tillsatt en utredning som ska titta på sju myndigheter som utvärderar och/eller bedriver tillsyn inom olika politikområden.

Men nu har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Ulla Andersson, Vänsterpartiets finanspolitiska talesperson, enats om att bilda en ny myndighet för utvärdering av arbetsmiljö. Enligt Vänsterpartiet ska myndigheten heta Myndigheten arbetsmiljökunskap.

Utredningen som tittar på utvärderingsmyndigheterna är tillsatt för att regeringen ser risker för att viktiga analyser hamnar mellan stolarna i dagens organisation. De sektorsanknutna analysmyndigheternas oberoende kan variera. Regeringen anser att dessa myndigheter skiljer sig åt när det gäller resurser, uppgifter, arbetssätt och regeringens styrning av dem. Gemensamt för myndigheterna, enligt regeringen, är att de har en god sakkunskap inom respektive sektor. Samtliga är relativt små myndigheter, vilket gör dem sårbara när det gäller kompetensförsörjning och kapacitet.

Login