Valsedlar i eget bås ska stärka valhemligheten

DEMOKRATI. Regeringen vill inrätta speciella insynsskyddade bås för valsedlar i vallokalerna för att garantera valhemligheten. SD är kritiskt och förespråkar istället neutrala valsedlar.

Det svenska systemet med valsedlar som ligger öppet och där var och en får plocka åt sig valsedlar har fått kritik för att försvaga valhemligheten. Internationella valövervakare har ifrågasatt förfarandet då det också kan innebära en risk för yttre påverkan.

Regeringen tillsatte därför en utredning 2015 som skulle se över systemet med valsedlar och flera andra frågor som har med valförfarandet att göra.

Förra året blev den utredningen klar. Förslaget där var att flytta in valsedlarna i valbåset. Men det skulle krävas stora investeringar i nya större valbås, som skulle komma att se ut som duschkabiner. Flera remissinstanser varnade för vad som skulle kunna hända inne i duschkabinerna. Valsedlar skulle kunna manipuleras. Det skulle också krävas att valförrättare kontrollerar valbåsen med jämna mellanrum för att se att valsedlarna ligger i ordning, vilket i sig ökar risken att de av misstag kan se hur folk röstar. Dessutom skulle det bromsa upp genomströmningen av röstande. 

Login