Valhemlighet ska säkras – regler ses över

DEMOKRATI. Sverige har fått kritik för att valhemligheten inte skyddas ordentligt i vallokalen. Nu ger justitieminister Morgan Johansson beskedet att skyddet ska ses över och stärkas.

– Jag ser framför mig att vi påbörjar en sådan översyn till hösten. Då har vi god tid på oss att lösa frågan till nästa val, sade justitieminister Johansson (S) vid en frågestund i riksdagen.

Kritiken gäller om dagens ordning där väljaren måste plocka sin valsedel helt öppet i vallokalen verkligen är i linje med valhemligheten. Detta är en omständighet som valövervakare har tagit upp i sina rapporter och även EU-kommissionen har frågat hur Sverige upprätthåller valhemligheten – framförallt vid valet till EU-parlamentet.  De internationella valövervakarna påpekade i sin rapport att platsen där väljarna tar sin valsedel måste skyddas bättre och att en väljare inte ska behöva anstränga sig för att hålla sin röst hemlig.

Regeringen har i sitt svar till kommissionen framhållit att valhemligheten är tryggad. Samtidigt skrev regeringen att den överväger att se över om kraven på hur valsedlar görs tillgängliga i vallokalen kan förbättras.

Login

  • Rapportera

    Jimmy

    Att lyssna till vanliga människor

    Den här frågan har uppmärksammats i flertalet vitala diskussioner runtom i olika kommentarfält, t.ex. på Dagens Juridiks webbplats där även debattinlägg på området förekommit. Inte en enda politiker har tagit notis då det är en skara obetydliga människor som vältrat sin frustration. När så en EU-medborgare klagar till EU-kommissionen frågar sig före detta riksdagspolitiker i SvD varför inte svenska medborgare gjort något. Jag frågar mig varför våra politiker inte gjort något.