Vårdgivare ska bli skyldiga att besvara klagomål

PATIENTSÄKERHET. Ett nytt klagomålssystem ska införas där vårdgivarens ansvar förtydligas. Förhoppningen är att detta ska leda till att problem mellan patienten och vårdgivaren ska redas ut direkt.

Klagomålshanteringen inom hälso- och sjukvård ska utgå från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och bli mer resurseffektiv. Det föreslås i ett delbetänkande från socialdepartementet. Utredaren Anders Printz ger även förslag på hur hanteringen av klagomål inom hälso- och sjukvården ska bli mer lätthanterlig. Utifrån forskning och fokusgrupper framgår det att patienter och närstående som vill lämna klagomål framförallt vill att något liknande inte ska inträffa någon annan, men de vill också veta vad som har gått fel och få en ursäkt.

Därför föreslår Anders Printz i utredningen att vårdgivarens ansvar ska förtydligas. Patienten ska erbjudas en förklaring på vad som har hänt, vilka åtgärder som ska vidtas för att något liknande inte händer igen och patienten ska även kunna lämna förslag på förbättringar. Förhoppningen är att detta ska leda till brister snabbare åtgärdas och lärdomar från patientens erfarenheter.

Utredningen visar också att dagens klagomålssystem är för otydligt. Trots att informationen finns når den inte ut till alla patienter och det är heller inte klart vart man ska vända sig. Det är mer en slump att patienter vänder sig till Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) eller patientnämnden. Därför föreslår utredningen att det enbart ska finnas en väg in i systemet och att det då faller på aktuella vårdgivaren och patientnämnden. Istället ska IVO enbart ägna sig åt utredningar av särskild karaktär, det vill säga när en patient riskerat allvarliga skador eller död på grund av händelser i vården.

Login