V ökar trycket mot privata förskolor

STYRNING. Vänsterpartiet vill att kommuner ska kunna kräva en viss utbildningsnivå hos personalen på privata förskolor. Kommuner ska också kunna välja om privata förskolor ska etableras eller inte.

Vänsterpartiet vill inte bara ha vinstbegränsningar för privata förskolor. Kommunen ska även kunna neka etablering av förskolor i privat regi, det framgår av partiets motion om förskolan.

”Vi anser att det vid etablering av enskilda förskolor ska krävas ett avtal med kommunen. Kommunerna bör ges rätt att bestämma om de vill skriva avtal eller inte och på så sätt kunna planera utbudet av förskolor efter de behov som finns”, skriver partiet i motionen.

– I dag har kommunerna inget att säga till om, säger Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Daniel Riazat till Altinget.

Login