V kräver svar om språkanalyser

ASYL. Hur ska kvalité och kompetens säkerställas vid Migrationsverkets språkanalyser? Det vill riksdagsledamot Christina Höj Larsen (V) att Migrationsminister Morgan Johansson svarar på.

Det företag som Migrationsverket anlitat för att göra språkanalyser i samband med asylprövningar, Sprakab, har flera gånger kritiserats för bristfälliga analyser. Christina Höj Larsen (V) menar i en interpellation att det i grunden är en rättssäkerhetsfråga, eftersom ett flertal personer har fått sin asylansökan avslagen efter Sprakabs analyser.

Regeringen har nu tillsatt två utredningar som bland annat ska granska systemet med språkanalyser i sin helhet. Höj Larsen vill nu få svar från migrationsminister Morgan Johansson hur kvalitén och kompetens ska säkerställas när språktjänster sker utanför Migrationsverket. Hon vill också veta vad migrationsministern tänker vidta för åtgärder för att personer som riskerar utvisning efter Sprakabs analyser inte ska utvisas innan utredningarna är klara.

Migrationsminister Morgan Johansson ska lämna sitt svar senast den 6 april.

Login