Utskottsveteran ser vikten av bred enighet

INTERVJU. Utrikesutskottets ordförande Kenneth G. Forslund (S) anser att utskottsarbetet i stort sett fungerat på samma sätt under hans 16 år oavsett vilket block som har majoritet. Kommunikationen med regeringen sker på flera olika sätt. 

Kenneth G. Forslund (S) är riksdagsveteran. I 16 år har han suttit i utrikesutskottet. När han började var Socialdemokraterna i regeringsställning och utskottet leddes av nuvarande talmannen Urban Ahlin (S). Därefter följde 8 år av alliansstyre både i regeringen och i utskottet. Sedan 2014 är Forslund ordförande. Men han menar att arbetet i utskottet sett förhållandevis lika ut under den här perioden.

– Utrikespolitiken är ju speciell med det att det sällan blir traditionell blockpolitik. Det blev lite mer under tiden för Decemberöverenskommelsen. För då var det nog lite känslan i de fyra borgerliga att det var det enda ställe de kunde opponera på. När DÖ var dött då klingade det där av och vi kom tillbaka till det konstruktiva klimat vi brukar ha i utrikesutskottet oavsett vilket block som har regeringsmakten, säger han till Altinget.

Utrikesutskottet har som främsta uppgift att lägga ut riktlinjer för utrikespolitiken. Vissa propositioner behandlas också i utskottet men det är ändå tydligt att utskottet skiljer sig från de övriga utskotten. Den mesta makten över utrikespolitiken ligger hos regeringen. Det gör att arbetet i utrikesutskottet inte blir lika polariserat som i andra utskott.

Login