Utskott vill att Tullverket ska kontrollera mer post

SMUGGLING. Regeringen borde se över Tullverkets möjligheter att kontrollera misstänkta brev och paket, anser skatteutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen.

I dag kan Tullverket bestämma att post som misstänks innehålla narkotika ska hållas kvar på ett postkontor så att tullen kan utföra sin kontroll. Men Tullverket har inte samma rätt när det gäller andra illegala varor som till exempel vapen eller barnpornografiskt material. Myndigheten får i dag inte heller fatta beslut om att hålla kvar och kontrollera post som kommer med bud- och transportföretag, skriver skatteutskottet i sitt förslag till riksdagsbeslut.

Ett enigt skatteutskott vill att regeringen skyndsamt ska se över de här reglerna och därefter återkomma till riksdagen. Förslaget grundar sig på en motion från M, L, C och KD.

Login