Utredning: granska om staten ska behålla SJ

INFRASTRUKTUR. Det går att få till positiva förändringar på kort sikt, men om det ska bli bättre på längre sikt krävs större förändringar. Så summeras utredningen om järnvägens organisation som på onsdagen överlämnades till infrastrukturminister Anna Johansson.

– Det är väldigt många frågor på järnvägsområdet som inte har hanterats på ett ordentligt sätt när man gjort diverse reformer, och det har skapat låsningar, sade utredaren Gunnar Alexandersson.

Betänkandet innehåller en mängd olika förslag, där det mest uppseendeväckande är att regeringen föreslås utreda lämpligheten i att behålla det statliga ägandet i SJ, Green Cargo, Jernhusen och Infranord. 

En av utredningens experter Karolina Boholm, transportpolitisk talesperson för branschorganisationen Skogsindustrierna, ställer sig i ett särskilt yttrande frågande till förslaget om försäljning av Green Cargo. Hon skriver:

Login