Utredare: Föräldraledig minister ska få 114 000 i månaden

FAMILJ. Hittills har ministrar inte kunnat vara föräldralediga. Det vill regeringen ändra på. Utredaren Sten Heckscher föreslår att statsråden får 90 procent av arvodet vid föräldraledighet.

I dag tjänar ett statsråd 127 000 kronor i månaden, förutom statsministern som har ett arvode på 160 000 kronor. Med en ersättning på 90 procent skulle en föräldraledig minister få 114 000 kronor i månaden, en reducering med arvodet på 10 procent.

Ersättningen från Försäkringskassan vid samma lön skulle med dagens regler och tak för bidraget vara drygt 28 000 kronor i månaden. Men utredningen jämför med tjänstemännen på Regeringskansliet som får förstärkt föräldrapenningen så att det motsvarar cirka 90 procent av lönen.

Före detta justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, och tillika före detta s-ministern, Sten Heckscher har varit regeringens utredare med uppdrag att hitta vägar för hur ministrar ska kunna vara föräldralediga.

Inget vanligt jobb

Bakgrunden är att en ministrar inte är en arbetstagare, utan har ett uppdrag av en mycket speciell natur. Konstitutionsutskottet har tidigare tittat på frågan och konstaterat att statsrådens möjligheter till föräldraledighet inte är något som lämpar sig för en lagreglering. Regeringen får därför lösa situationen från fall till fall när det blir aktuellt.

Men regeringen har alltså en annan uppfattning och har fått tre olika modeller för hur det kan fungera. Tanken, enligt Heckscher, att alla tre modeller ska kunna användas för att ge regeringen största möjliga flexibilitet att laga efter läge. Två av modellerna ger en ersättning på 90 procent medan en modell inte har något inkomstbortfall alls.

Försäkringskassan inget för ministrar

Övriga bidrag utöver arvodet, som exempelvis bidrag för ökade boendekostnader, behålls intakta under föräldraledigheten i alla modeller.

Sten Heckscher resonerar i utredningen om att ett statsråd i och för sig kan ha rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan. Men med ”tanke på statsrådsuppdragets karaktär och att det torde handla om endast ett fåtal fall, anser vi dock att ersättningsfrågan vid ett statsråds frånvaro för att ta hand om sitt barn bör lösas fristående från socialförsäkringsbalkens regler”, heter det i utredningen.

Personer som är knutna till ministern, som statssekreterare och politisk sakkunniga, påverkas inte av att statsrådet är ledigt, utan jobbar på som vanligt.  

Forrige artikel Regeringen går vidare med förslag om mer matematik Regeringen går vidare med förslag om mer matematik Næste artikel Kommuners brist på brandmän måste lösas Kommuners brist på brandmän måste lösas
  • Rapportera

    Kritiker

    Lika för alla!

    Att vara politiker må vara ett speciellt arbete; det vet jag inget om. Men att vara förälder är lika för alla. Därför ska reglerna vara lika för alla föräldrar. Lite rättvisa för en gångs skull!!