Timplansförslag kritiseras för detaljstyrning

GRUNDSKOLAN. Regeringens förslag om en stadieindelad timplan för grundskolan får kritik från både facket och skolmyndigheter. SKL och Idéburna skolors riksförbund tycker att regeringen detaljstyr skolan.

Som Altinget har rapporterat om vill utbildningsministern att frågan om hur många timmar elever ska läsa i varje ämne blir en fråga för regeringen istället för riksdagen. Fridolin presenterade förslaget om en stadieindelad timplan i augusti och i praktiken innebär förslaget att det blir regeringen som får besluta om antalet timmar i varje ämne i grundskolan i och med att timplanen föreslås bli en förordning istället för att den som den är idag är en bilaga till skollagen. 

LÄS MER: Fridolin vill ha mer makt över skolans timplan

Flera remissinstanser pekar nu på att förslaget styr skolan i detalj, bland annat Linköpings universitet som skriver att förslaget minskar det professionella handlingsutrymmet och riskerar att skapa en ökad spänning mellan statlig styrning och professionell frihet.

Login