Tidsbegränsade bygglov införs för tillfälliga bostäder

BOENDE. Regeringen föreslår att det i plan- och bygglagen förs in en tillfällig och särskild reglering om tidsbegränsade bygglov för bostäder.

Tanken är att enklare flyttbara bostäder ska kunna uppföras relativt snabbt. Regeringen ser detta som ett komplement till permanenta bostäder eftersom ”bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser”. Regeringen hoppas också att förslaget leder till en effektivare markanvändning. Ett tidsbegränsat bygglov kan gälla i högst 15 år.

 

 

Login