Brett politiskt stöd för flytt av myndigheter

DECENTRALISERING. Partierna i den parlamentariska landsbygdskommittén anser att statliga myndigheter ska flyttas från storstäderna ut i landet. Förebilden är den pågående reformen i Danmark där nästan 4 000 statliga jobb flyttas ut från Köpenhamn.

Det rör på sig ordentligt i den danska staten just nu. Nästan 4 000 av de 32 000 statliga arbetsplatser i Köpenhamn sprids ut över landet i den största utlokaliseringsreformen landet någonsin genomfört. Det är delar och hela myndigheter som flyttas ut till nästan 40 orter över Danmark.

"De statliga institutionernas uppgift är att lösa uppgifter som gynnar invånare och verksamheter i hela Danmark. Statens arbetsplatser ska därför också vara fördelade över hela landet" skriver regeringen i promemorian Bedre balance.

Utflyttningen, som ska vara klar vid utgången av år 2017, sker inte utan gnissel. Flera myndigheter har drabbats av stora uppsägningar, vilket bland annat lett till eftergifter i villkoren för anställda som vill börja pendla. Hela flyttkarusellen beräknas kosta en miljard danska kronor.

Login