Studentbostäder på Gärdet blir av

BOSTÄDER. Regeringen har sagt slutordet i tvisten om studentbostäder på Gärdet i Stockholm. 400 bostäder innebär inte så stor skada på Nationalstadsparken att detaljplanen bör upphävas menar regeringen.

Under torsdagen beslutade regeringen att upphäva länsstyrelsen i Stockholms läns beslut att en detaljplanen för 400 studentbostäder på Gärdet i Stockholm skulle skada riksintresset Nationalstadsparken. Länsstyrelsen har av det skälet upphävt kommunens detaljplan men nu har regeringen bedömt att det ligger i linjerna med Nationalstadsparkens intentioner att möjliggöra utbyggnad av befintliga studentbostadshus.

Nationalstadsparken inrättades 1995 och omfattar stora delar av Stockholm, Solna och Lidingö kommuner. Parken ska skydda de kulturhistoriska och ekologiska värden som finns i området men har under åren kritiserats för att hämma bostadsbyggande och utveckling. 

 

Login