Statskontoret vill ge Södermanland mer och Stockholm mindre

LÄNSSTYRELSERNA. Statskontoret har tagit fram förslag på en ny modell för fördelning av anslaget till landets länsstyrelser. Södermanland och Uppsala hör till vinnarna, Stockholm och Västernorrland till förlorarna.

Det här året var det totala förvaltningsanslaget till landets länsstyrelser nästan 3,2 miljarder kronor. Pengarna fördelades på de 21 myndigheterna efter sju olika parametrar, bland annat folkmängd och yta.

Nu har Statskontoret sett över parametrarna, på uppdrag av regeringen, och myndigheten anser att det finns fog för att skruva i fördelningsmodellen.

Två av parametrarna uppfyller regeringens krav på att vara "mätbara, transparenta, enkla att förstå och stabila över tid", det är folkmängd och antal kommuner.

Login